Search This Blog

Monday, November 11, 2013

Inner Silence

Breathe in smile and breathe out love
Or is it vice versa?
Breathe in love, breathe out and smile?
Tune into a higher vibration, spread your wings and fly like a butterfly with heart beat to the rhythm of the cosmic dance.
Play with the clouds and cuddle with sun rays.
Breathe in love, breathe out a smile.
Dance dance space and give a smile.
Breathe in love, breathe out a smile.
And so was born the wings of a butterfly

Nadechnout úsměv a vydechnout láskuA nebo je to naopak?Nadechnout lásku a vydechnout úsměv ?Naladit se na vyšší vibrace , roztáhnout křídla motýlí a plout s tlukotem srdce v rytmu vesmírného tance.Kochat se oblaky a laskat se s paprsky slunce.Nadechnout lásku , vydechnout úsměv .Tancovat tanec vesmírný a rozdávat úsměv .Nadechnout lásku , vydechnout úsměv .A tak de zrodila křídla motýlí

Saturday, November 2, 2013

http://www.youtube.com/watch?v=buVhhWJVT_cMy first presentation on youtube.